MI A SZERVEZETI CÉL, ÉS MI A MARKETING CÉL?

Egy vállalkozás általában forrásokkal indul, és ezeket a forrásokat valaminek az elérésére akarja felhasználni. AMIT a vállalkozás el akar érni az a szervezeti cél, amely leírja az elérni kívánt célt, vagy eredményt. AHOGYAN ezeket elérik az a stratégia. Definíció szerint egy vállalkozás egyetlen igazi célja, amely a szervezeti tervben a legfontosabb célként szerepel.Leggyakrabban ezt a profittal fejezik ki, mivel a profit a tulajdonosok és a részvényesek elégedettségét jelenti, és mivel ez az egyetlen általánosan elfogadott kritérium a hatékonyság értékelésére.

Ez azt jelenti, hogy az olyan megfogalmazott vágyak, mint pl. a piaci részesedés növelése, új image kialakítása, "x" százalékos növekedés elérése az értékesítésben, ezek tulajdonképpen stratégiák szervezeti szinten, mivel azokat a technikákat nevezik meg, amelyek segítségével a cég profit céljait elérni kívánja.

A célok és stratégiák közötti különbség tisztázásán kívül a másik fontos dolog, hogy minél lejjebb megy valaki a szervezeti hierarchián belül, annál kevésbé valószínű, hogy a megfogalmazott cél költség-hatékonyan támogatja a cég profit céljainak elérését, hacsaknem, a logikailag és közvetlenül egy magasabb szervezeti szint céljából ered.

A szervezeti célokat és stratégiákat az alábbi módon egyszerűsíthetjük:

Szervezeti célok:
- a jövedelmezőség elérni kívánt szintje

Szervezeti stratégiák:
- mely termékek és mely piacok (marketing)
- milyen készségek
- munkaerőforrás és jellemzői (személyi állomány)
- finanszírozás
- egyéb szervezeti stratégiák, mint szociális felelősség, szervezeti image, részvénypiaci image, alkalmazotti image, stb.

Így már világos, hogy a szervezeti hierarchián lefelé haladva a következő szinten, a funkcionális szinten az, hogy mely termékeket mely piacokon áruljuk, ezek marketing célok, míg az, hogy ezeket a célokat hogyan érjük el a marketing mix segítségével, ezek a marketing stratégiák.

A szervezeti célok meghatározásából kiinduló részletes tervezési folyamatot (melynek eredményeképpen eljutunk a marketing célok és stratégiák meghatározásához) a marketing tervezés hierarchiája folyamatábra illusztrálja.

Ugyanennek a folyamatnak az egyszerűsített ábrája itt látható:

 

SZERVEZETI CÉL

 

A vállalkozás által elérni kívánt eredmények (profit)

MARKETING AUDIT

 

Adatok és információk szisztematikus begyűjtése a külső környezetről és a saját vállalkozásunk működéséről

SWOT ANALÍZIS

 

A marketing elemzés eredményeinek összefoglalása (külső, belső tényezők)

MARKETING CÉLOK

 

Amit egy vállalkozás elérni kíván a piaci részesedés és értékesítési volumen tekintetében 

MARKETING STRATÉGIÁK

 

Amivel egy vállalkozás elérni kívánja a céljait (marketing mix 4P eleme: Product, Price, Place, Promotion)