MARKETINGELEMZÉS

Minden marketing terv annyira lesz jó, amennyire jók a tervezés alapjául szolgáló információk. Marketingelemzés alatt azt a rendszert értjük, amelybe a felhasznált információkat rendezzük. Az elemzés segítségével az adott vállalkozás megértheti, hogy hogyan kapcsolódik a környezethez, amelyben működik.

Az elemzés egy eszköz, amellyel a vállalkozás meghatározhatja a saját erőségeit, gyengeségeit, és azt, hogy ezek hogyan kapcsolják a külső lehetőségekhez, kihívásokhoz. Ily módon a menedzsmentnek segít definiálni a vállalkozás pozícióját az ismert tényezők alapján.

Legegyszerűbben megfogalmazva: a marketingelemzés arra ad választ, hogy hol tart most a vállalkozás, hova szeretne eljutni, és hogyan.

A marketing elemzés készítése során minden vállalkozás a vizsgált változók kétféle csoportjával találkozik:
- az egyik csoportba azok a változók tartoznak, melyekre a vállalkozásnak nincs közvetlen befolyása (környezet, piac, versenyhelyzet)
- a másik csoportba azok a változók tartoznak, melyek a vállalkozás teljes mértékű ellenőrzése alatt állnak (operatív változók)

A nem befolyásolható változókkal foglalkozó vizsgálat: a külső elemzés,
A befolyásolható változókkal foglalkozó vizsgálat: a belső elemzés.

Az alábbi listában a marketing elemzés készítése során figyelembe veendő tényezők szerepelnek:

Külső elemzés:

Üzleti és gazdasági környezet:
- gazdasági
- politika i/ pénzügyi/jogi
- szociális/kulturális
- technológiai

A piac:
- a teljes piac, mérete, növekedése, trendek (mennyiségi/minőségi)
- piaci sajátosságok, fejlődési irányok, trendek
- termékek
- árak
- disztribúció
- csatornák
- ügyfelek
- kommunikáció

Konkurencia:
- fő versenytársak
- piaci részesedés
- piaci hírnév
- termelési jellemzők
- disztribúciós elv
- marketing módszerek
- személyi tényezők
- nemzetközi kapcsolatok
- profitabilitás
- legfőbb erősségek, gyengeségek


Belső elemzés:

Saját vállalkozásra vonatkozó operatív változók:
- értékesítés (összes, geográfiai szempontok szerint, ügyfelenként, termékenként
- piaci részesedés
- profit/költségek
- marketing módszerek
- marketingszervezés
- marketing információ/kutatás
- marketing mix változók (termék, ár, disztribúció, promóció)