BELSŐ ELEMZÉS (ERŐSSÉGEK ÉS GYENGESÉGEK)

Saját vállalkozás

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)
Piaci részesedés
Haszonkulcs
Marketing folyamatok
Marketing szervezet
Értékesítési/marketing kontrol adatok

Marketing mix változók: piackutatás
termékfejlesztés
termékskála
termék minőség
értékesítési egység
készlet
disztribúció
viszonteladók támogatása
árazás, engedmények, hitel
csomagolás
kiállítások
reklámozás
promóció
PR tevékenység
training.

Tevékenységek és források

MARKETING CÉLOK
A marketing célok világosan megfogalmazottak, és összhangban vannak a szervezeti célokkal?

MARKETING STRATÉGIA
Mi a stratégia, amivel elérhetőek a meghatározott célok? Van-e elegendő bevonható forrás a célok elérésére?

INFORMÁCIÓS RENDSZER
Van-e elegendő pontos, és megfelelő információ a fejlesztésre vonatkozóan?

TERVEZÉSI RENDSZER
A marketingtervezési rendszer jól definiált és hatékony?

ELLENŐRZÉSI RENDSZER
A beépített ellenőrző mechanizmusok és folyamatok biztosítják a kitűzött célok elérését.

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG
Hatékony-e a csoporton belüli belső kommunikáció?
Van-e bármilyen probléma a szervezet marketing-, és egyéb funkciói között?

JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉS
Figyelemmel van-e kísérve a jövedelmezőségi teljesítmény termékenként, piaconként, stb., annak megállapítására, hogy hol van a legnagyobb profit, ill. a legnagyobb működési költség?

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG ELEMZÉS
Okoz-e bármelyik jelenlegi marketing tevékenység többletköltséget?
Jogosak, és csökkenthetőek-e ezek a költségek?

A fenti szempontok mindegyikét meg kell vizsgálni, és ki kell szűrni azokat a tényezőket, amelyek jelentősen befolyásolják a vállalkozás teljesítményét. A vizsgálat legfontosabb feladata a releváns adatok elkülönítése a nagy mennyiségű információból.